Ubezpieczenia

1. WARUNKI UBEZPIECZENIA KL, NNW, BAGAŻ, OC, CHOROBY PRZEWLEKŁE, COVID-19 / BEZPIECZNE PODRÓŻE

IMPREZY ORGANIZOWANE ZA GRANICĄ 

Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Wygoda Travel Sp. z o.o. (wyjazdy zagraniczne) ubezpieczeni są  w Signal Iduna Polska TU S.A  w ramach polisy zbiorowej w wariancie: 

PAKIET PODSTAWOWY OBEJMUJE:

 • ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych

 • nagłe zachorowanie na Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjam

 • rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych
 • ​​do 12 000 EUR - KL (koszty leczenia)

 • do 7 000 EUR - KR (koszty ratownictwa, zawiera się w KL)

 • 1000 PLN - bagaż - sprawdź warunki

 • 10 000 PLN - NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)

 • 2 000 PLN - SS (sprzęt sportowy)

 • 10 000 EUR - OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów i amatorskim uprawianiem sportów zimowych)
   

W tym ubezpieczniu otrzymujesz również:
Assistance rozszerzone - w przypadkach wyszczególnionych w OWU - sprawdź warunki ubezpieczenia w tym między innymi:

 • zamknięcie narciarskich tras zjazdowych do 20 EUR za każdy dzień - maksumalnie przez 5 dni,

 • wypożyczenie sprzętu narciarskiego do 20 EUR za każdy dzień - maksumalnie przez 10 dni,

 • karnet na wyciąg narciarski do 300 EUR,

 • OC w życiu prywatnym do 10 000 Euro,
  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym wyrządził szkodę. 
  W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z amatorskim uprawianiem sportów oraz sportów zimowych - sprawdź warunki.
  W przypadku szkód będących następstwem amatorskiego uprawiania sportu lub uprawiania sportów zimowych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych.


UWAGA: BARDZO PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI

Nie ryzykuj i wykup pełne ubezpieczenie narciarza w wariancie: PAKIET REKOMENDOWANY lub PAKIET SUPER, które dają m.in.:

 • ochronę w przypadku nagłego zachorowania na Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
 • ochronę podczas jazdy poza wyznaczonymi trasami / podczas jazdy po muldach,
 • dużo wyższe sumy ubezpieczenia,
 • w wariancie SUPER pokrycie kosztów  przedłużonego pobytu w przypadku skierowania na kwarantannę,

Warianty REKOMENDOWANY i SUPER uchronią przed sytuacją gdy suma ubezpieczenia podstawowego nie pokryje wszystkich kosztów związanych z leczeniem zagranicą zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r.  oraz Dokumentem Zawierającym Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie podstawowe jest przygotowane na sumy minimalne.

DLATEGO! sugerujemy rozszerzenie ubezpieczenia o PAKIET REKOMENDOWANY lub PAKIET SUPER. 
Pakiety zostały przygotowane specjalnie z myślą o naszych klientach i obejmują również jazdę poza wytyczonymi trasami narciarskimi.
 

PAKIET REKOMENDOWANY - tylko 1,25 EUR/os./dzień

rozszerza zakres ubezpieczenia podstawowego dodatkowo:

PAKIET SUPER - tylko 2,5 EUR/os./dzień 

rozszerza zakres podstawowego bezpiecznia dodatkowo:

 • do 35 000 EUR - KL (koszty leczenia, zakres obejmuje równiez wypadki zwiazane z uprawianiem sportów ekstremalnych)
 • do 7 000 EUR - KR (koszty ratownictwa zawarte w KL)
 • 1 000 PLN - bagaż - sprawdź warunki
 • 15 000 PLN - NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 1 500 PLN - SS (sprzet sportowy)
 • 25 000 EUR - OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów, amatorskim uprawianiem sportów zimowych i ekstremalnych).

Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo  jest objęte ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych m.in. jazda poza wyznaczonymi trasami, jazda po muldach, skoki narciarskie, alpinizm.

 • do 100 000 EUR - KL (koszty leczenia, zakres obejmuje równiez wypadki zwiazane z uprawianiem sportów ekstremalnych)
 • do 10 000 EUR - KR (koszty ratownictwa zawarte w KL)
 • 1 500 PLN - bagaż - sprawdź warunki
 • 30 000 PLN - NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 1 500 PLN - SS (sprzet sportowy)
 • 1000 EUR - pokrycie kosztów  przedłużonego pobytu w przypadku skierowania na kwarantannę
 • 50 000 EUR - OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów, amatorskim uprawianiem sportów zimowych i ekstremalnych).

Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo  jest objęte ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych m.in. jazda poza wyznaczonymi trasami, jazda po muldach, skoki narciarskie, alpinizm.

Przy odpowiedzialności cywilnej tzw. OC w życiu prywatnym górna granica odpowiedzialności w Pakiecie Rekomencowanym  wynosi 25 000 EUR. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym wyrządził szkodę. 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z amatorskim, uprawianiem sportów, a także, za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów zimowych i ekstremalnych - sprawdź warunki.

W przypadku szkód będących następstwem amatorskiego uprawiania sportu lub uprawiania sportów zimowych i ekstremalnych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych.

Przy odpowiedzialności cywilnej tzw. OC w życiu prywatnym górna granica odpowiedzialności w Pakiecie SUPER wynosi 50 000 EUR. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym wyrządził szkodę. 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z amatorskim, uprawianiem sportów, a także, za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów zimowych i ekstremalnych - sprawdź warunki.

W przypadku szkód będących następstwem amatorskiego uprawiania sportu lub uprawiania sportów zimowych i ekstremalnych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych.

Składka na dodatkowe ubezpieczenie PAKIET REKOMENDOWANY jest uzależniona od długości wyjazdu i każdorazowo widoczna w formularzu rezerwacyjnym przy zakładaniu rezerwacji. Przy imprezie turystycznej 10 dniowej dopłata 12,5 EUR/os., 8 dniowej dopłata 10 EUR/os.

Składka na dodatkowe ubezpieczenie PAKIET SUPER jest uzależniona od długości wyjazdu i każdorazowo widoczna w formularzu rezerwacyjnym przy zakładaniu rezerwacji. Przy imprezie turystycznej 10 dniowej dopłata 25 EUR/os., 8 dniowej dopłata 20 EUR/os.                                 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże -  zatwierdzone uchwałą nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r. oraz Dokument Zawierający Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. - (pobierz)

 

Przykłady szkód (zdarzeń/wypadków) i orientacyjne koszty związane z ich likwidacją - dane SIGNAL IDUNA.
 

Przypadki Miejsce Koszt Ostateczna wartość
Ubezpieczony podczas jazdy na nartach wypadł z trasy i zderzył się z drzewem. WŁOCHY Koszt transportu helikopterem 4000 EUR, hospitalizacja 70 210 PLN, karetka na lotnisko i powrót air ambulansem 53 464 PLN.
Koszty przekraczające sumę ubezpieczenia 12 000 EUR pakietu podstawowego.
140 954
PLN
Ubezpieczona upadła podczas jazdy na nartach. Poważne złamanie. WŁOCHY Transport helikopterem ze stoku 5.000 EUR, transport ambulansem do Polski na operację około 10.000 PLN 31 500
PLN
Ubezpieczony złamał nogę podczas jazdy na nartach. AUSTRIA Koszty leczenia (operacja, hospitalizacja) 9.300 EUR, transport helikopterem 4.500 EUR.
Koszty przekraczające sumę ubezpieczenia 12 000 EUR pakietu podstawowego.
58 510
PLN
Ubezpieczony zerwał więzadła podczas jazdy na nartach. AUSTRIA Wypadek na nartach, zerwanie wiązadła w kolanie (hospitalizacja, operacja, transport do kraju) 41 000
PLN
Ubezpieczony - wypadek na stoku, złamanie kręgosłupa. WŁOCHY Wypadek na stoku, złamanie kręgosłupa (transport helikopterem, hospitalizacja, transport do kraju).
Koszty przekraczające sumę ubezpieczenia 12 000 EUR pakietu podstawowego.
141 000
PLN
Ubezpieczony - uraz głowy w wyniku upadku, śpiączka. WŁOCHY

Uraz głowy w wyniku upadku, śpiączka (hospitalizacja, transport do kraju w asyście lekarza). 
Koszty przekraczające sumę ubezpieczenia 12 000 EUR pakietu podstawowego.

162 000
PLN

 

Definicje:

Sporty zimowe: amatorsko uprawiane na oznakowanych trasach do tego przeznaczonych dyscypliny sportowe, których lista znajduje się w Załączniku nr 3 do OWU.

Sporty ekstremalne: amatorskie lub Wyczynowe Uprawianie Sportu, w dyscyplinach które wymagają ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka (pełna lista sportów objętych ochroną znajduje się w Załączniku nr 3) oraz uczestniczenie w Ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (bieguny, busz, dżungla, tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego, obszary pustynne).

Choroba przewlekła: wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

Klauzula ubezpieczenia kwarantanny/ izolacji: Na mocy niniejszej klauzuli, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do przedmiotu ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą Kraju Zamieszkania został objęty Obowiązkową kwarantanną lub Izolacją, włączone są udokumentowane koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego obejmujące koszty zakwaterowania, wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) oraz transportu do Kraju zamieszkania (jeżeli wcześniej zaplanowany środek transportu nie mógł być wykorzystany). SIGNAL IDUNA pokrywa koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego: maksymalnie do kwoty 1 000 EUR

Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów przedłużonego pobytu Ubezpieczonego jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia, dowodów poniesionych kosztów (np. rachunków) oraz potwierdzenie skierowania na Obowiązkową kwarantannę/ Izolację wydanego przez lekarza lub służby sanitarno-epidemiologiczne.

Obowiązkowa kwarantanna: odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, na podstawie skierowania na kwarantannę przez lekarza lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiązkowej kwarantanny nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczających granicę kraju docelowego podróży oraz krajów tranzytowych na trasie podróży.

Izolacja: odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, który nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne kraju pobytu oraz pozytywnym wynikiem testu.

W sezonie zimowym ubezpieczenie obejmuje także ewentualne wypadki na stoku związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego na wyznaczonych trasach. UWAGA: ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które uległy wypadkowi pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających. 

UWAGA! Przy wyjeździe z własnym transportem (dojazd własny) Klienci podróżujący dojazdem własnym są objęci ubezpieczeniem od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia pobytu w hotelu/apartamencie do godziny 23:59 w dniu zakończeniu pobytu, wg dat wymienionych na Umowie - Zgłoszeniu. W tym czasie należy dotrzeć do miejsca zakwaterowania bądź Polski w drodze powrotnej. Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia KL, NNW, Bagaż pokrywające ekstra dni podróży.

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Karta EKUZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju w przypadku leczenia w publicznych placówkach medycznych ale pamiętajmy, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów i nie pokrywa leczenia w prywatnych placówkach medycznych dlatego zalecamy rozszerzenie ubezpieczenia podstawowego.
Informacje na temat karty NFZ:225726000 / www.nfz.gov.pl


IMPREZY ORGANIZOWANE W POLSCE

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez organizowanych przez WYGODA na terenie Polski ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:

 • NW (nieszczęśliwe wypadki) do 10 000 zł.

Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie podstawowe obejmuje m.in. wypadki na stoku (transport ze stoku, leczenie szpitalne, ew. transport do kraju) oraz OC narciarza. W przypadku wystąpienia szkody konieczna jest wyłącznie znajomość nr polisy (np. w szpitalu, w centrum alarmowym). Instrukcja postępowania w razie wystąpnie szkody jest przesyłana w wiadomościach e-mail przy potwierdzeniu rezerwacji oraz przed wyjazdem, a także jest dostępna na naszej stronie internetowej w dziale Dokumenty. Znajdziecie ją również u naszych rezydentów oraz pod tym linkiem
 • Zgodnie z wymogami ustawy o turystyce biuro ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników niezależnie od tego, czy posiadają już ew. inne ubezpieczenie. W przypadku zaistnienia szkody osoba poszkodowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o niej Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela (tel: 0048 22 864 55 26, SMS: +48 661 000 888).
 • Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
 • Numery telefonów centrum alarmowego oraz numer polisy uczestnicy wyjazdu mają odnotowany na voucherze. Od momentu zaistnienia szkody opiekę nad osobą ubezpieczoną przejmuje Ubezpieczyciel, który decyduje o leczeniu na miejscu lub transporcie (i jego rodzaju) do Polski po otrzymaniu stosownych dokumentów od lekarzy za granicą. Zapoznaj się z instrukcją postępowania.
 • Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem Wygoda Travel Sp. z o.o. na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i TU Signal Iduna. Wygoda Travel Sp. z o.o. nie pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowań.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W myśl Warunków Ubezpieczenia drobne wydatki związane z kosztami leczenia (np. zakup podstawowych lekarstw) ponosi klient a Ubezpieczyciel zwraca je po powrocie do kraju, na podstawie rachunków.
 • Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia warunków, wyszczególnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże.
 • Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
 • Osoba ubezpieczona zwalnia lekarzy prowadzących leczenie ubezpieczonego z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.

Więcej szczegółów na www.signal-iduna.pl lub poprzez kontakt bezpośredni z naszym biurem.

 Instrukcja Postepowania dla Ubezpieczonych - dotyczy ubezpieczenia KL, NNW, bagaż - Signal Iduna - zobacz więcej

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże - SIGNAL IDUNA - zobacz więcej

2. WARUNKI UBEZPIECZENIA Koszty Imprezy Turystycznej BEZPIECZNE REZERWACJE / COVID19 + KWARANTANNA

Proponujemy Państwu opcjonalne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dające możliwość zwrotu 100% wartości imprezy turystycznej.

Ubezpieczenie w dwóch wariantach:

1) Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej + kwaranatanna COVID19
kod RG18_3 / koszt +4.49% do ceny imprezy turtystycznej 

2) Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej z przerwaniem + kwarantanna COVID19
kod RGRGS18_3 / +6.82% do ceny imprezy turtystycznej


Do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej  włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:

Epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

w sytuacji:

a) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną,
b) Śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich.
c) Obowiązkowej kwarantanny/izolacji 

 • (wariant RG18_3) Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci, Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej.​
 • (wariant RGRGS18_3) Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci, Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej

d) Odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, DzieciUbezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej - jeśli obejmują one także przelot z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska.

Ubezpiecznie od rezygancji obejmuje również ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych stwierdzonych przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich.

Powyższa klauzula została wprowadzona zgodnie z §1 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r.


Definicje:

 1. Epidemia choroby zakaźnej – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana w środkach masowego przekazu, w formie zaleceń, ostrzeżeń lub komunikatów przez władze państwowe kraju docelowego podróży lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Główny Inspektorat Sanitarny lub Światową Organizację Zdrowia lub inne organy krajowe lub międzynarodowe.
 2. Pandemia – Epidemia choroby zakaźnej występująca na obszarze części kontynentu, kilku kontynentów lub całego świata; Pandemię ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia.
 3. Obowiązkowa kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiązkowej kwarantanny nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczających granicę kraju docelowego podróży, krajów tranzytowych na trasie podróży lub podróżnych powracających do kraju zamieszkania. Kwarantanna jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.
 4. Izolacja - odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami (również w warunkach domowych), który po zbadaniu przez lekarza nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja jest  potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.
 5. Dzieci – osoby (również przysposobione), które w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej  nie ukończyły 18 roku życia, wskazane w jednej umowie z biurem podróży i zakwaterowane razem z rodzicami lub w oddzielnym pokoju.

Posiadając ubezpieczenie od rezygnacji, przysługuje zwrot do 100 % poniesionych kosztów imprezy turystycznej*  jeśli zaistnieje powód rezygnacji określony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r.

*Koszt imprezy turystycznej to = cena imprezy turystycznej - kwota/stawka za ubezpieczenie "Bezpieczne rezerwacje".


Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową od dnia następnego po zakupieniu imprezy turystycznej do jej rozpoczecia. 

Ubezpieczenie Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje" nabywane jest dodatkowo i dotyczy wszystkich osób zgłoszonych w Umowie-Zgłoszeniu w imprezie turystycznej.
Choroba przewlekła – choroba, która była leczona w ciągu 5 lat poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jest uznana za przewlekłą zgodnie z ogólną wiedzą medyczną.
Sprawdź przedmiot, zakres ubezpiecznia i ograniczenia odpowiedzialności: Ogólne Warunki Ubezpiecznia Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje".


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej należy:

 • nie później niż w ciągu 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia, które stało się przyczyna rezygnacji, poinformować o tym biuro podróży i złożyć w biurze wymagane dokumenty zgłoszenia rezygnacji
 • w ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub poinformowania biura dostarczyć do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:
  • druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wraz z załącznikiem Nr 1 do wniosku zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji
  • umowę o imprezę turystyczną wraz z Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • oryginały rachunków i dowodów wniesionych opłat
  • oświadczenie o złożonej w biurze podróży rezygnacji z imprezy turystycznej poświadczone przez to biuro
  • dokumentację medyczną z przeprowadzonego leczenia potwierdzającą konieczność rezygnacji
  • zaświadczenie policji o wystąpieniu szkody w mieniu

Informujemy, iż specjaliści SIGNAL IDUNA skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.

KONTAKT:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Biuro Obsługi Roszczeń, Ul. Siedmiogrodzka 9
01 – 204 Warszawa, Tel. +48 22 50 56 160

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje"

 Druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

3. INNE

 

cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.