Najważniejsze cechy:

 • Kurs na patent żeglarza jachtowego wraz z egzaminem
 • Wiek 14+ (osoby poniżej 18 roku życia wyłącznie pod opieką rodziców)
 • 7-dniowy aktywny program żeglarski
 • Odkrywanie krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Kryteria doboru regionu:

Kurs na patent żeglarza jachtowego realizowany podczas tygodniowego rejsu po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Dlaczego warto zrobić kurs na patent żeglarza? Przeczytaj więcej > patent żeglarza

Położenie

Mazury – Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, region w północno-wschodniej Polsce, obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego. Mazury uważane są za jeden z cudów natury, nieodłącznie kojarzą się z naturą, jeziorami oraz aktywnym wypoczynkiem.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na Jachtach Maxus 33. Przejście do kabiny Maxusa 33 prowadzi przez centralnie umieszczoną zejściówkę. Po lewej burcie umieszczona jest jachtowa kuchnia składająca się z aneksu z kuchnią gazową, zlewem i kranem z ciepłą wodą oraz lodówką. Obok zejściówki znajdują się wejścia do kabin rufowych oraz toalety. 

Do dyspozycji 3 zamykane kajuty wyposażone w miejsca do spania dla 2 osób oraz dwie rozkładane koje w messie (salonie). W kabinach pełna wysokość stania, wygodne materace oraz schowki na rzeczy załogi. W jachtowym salonie znajduje się rozkładany stół. Obok szerokie wygodne ławy-siedziska, które nocą mogą służyć jako miejsca do spania. Powyżej schowki. W kabinach znajdują się gniazda elektryczne 220 V i USB. 

Do dyspozycji

Jacht wyposażony w: ,

* koło sterowe,
* ster strumieniowy,
* 3 zamykane kabiny + messa (łącznie dla 10 osób),
* lodówka,
* ogrzewanie,
* stacjonarne WC oraz prysznic,
* silnik stacjonarny,
* patent do stawiania masztu: typu bramka,
* instalacja 12 i 230V, CD,
* środki ratunkowe,
* kuchenka gazowa,
* zastawa stołowa,
* wyposażenie do gotowania,
* stolik w kokpicie.

Kuchnia

Śniadanie, obiad, kolacja na jachcie plus ogniska wieczorne po zacumowaniu. Pierwszy posiłek: kolacja, ostatni posiłek: śniadanie. Posiłki przygotowywane przez wachtę kambuzową, składającą się z rotacyjnie wymienianych uczestników rejsu.

Ważne: W obrębie każdej jachtu uczestnicy składaja sie na wyżywienie dla siebie i skipera, paliwo oraz opłaty portowe koszt około 250 zł/os.

Uwaga

Instrukcja dla Ubezpieczonych:

W sytuacji wystąpienia szkody/wypadku - proszę zapoznać się z Instrukcją dla Ubezpieczonych - wejdź i przeczytaj

Karta Ubezpieczeniowa: 
Posiadacz niniejszej karty jest objęty ochroną ubezpieczeniową przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - pobierz kartę ubezpieczeniową.
Niniejsza karta jest ważna tylko z polisą ubezpieczeniową, będącą w posiadaniu organizatora turystyki

Mapa

Profil wyjazdu

KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

ŻEGLARZ JACHTOWY – patent żeglarski uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych:
* po wodach śródlądowych
* o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

JAK TO ZROBIĆ?

1. Należy wybrać konkretny termin rejsu i dokonać stosownego zakupu oferty. 

Po wykupieniu rejsu ze Szkoleniem Żeglarskim dostaną Państwo linki do materiałów szkoleniowych oraz hasła logowania do zajęć online.

2. Jeżeli będziemy mieli Wasze potwierdzenia uczestnictwa, zgłosimy do Polskiego Związku Żeglarskiego chęć przeprowadzenia egzaminu w wyznaczonym czasie i miejscu, co spowoduje pojawienie się tak opisanego terminu na stronie PZŻ.

O, tak zwanym, otwarciu terminu zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową.

Zapisy i stosowne opłaty (250 złotych za osoby dorosłe, 125 złotych za osoby uczące się w wieku do 26 lat) należy dokonać przez stronę PZŻ. Postępować według wskazówek pojawiających się na stronie:

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/jak-przystapic-do-egzaminu-na-patent-zeglarza-jachtowego/

3. Po przyjeździe do Mikołajek po zebraniu organizacyjnym, wszyscy uczestnicy szkolenia żeglarskiego zostają na miejscu, zweryfikujemy dokumenty potrzebne do przeprowadzenia egzaminu. W razie jakichś braków będziemy jeszcze mieć czas na ich uzupełnienie

Więcej informacji na temat egzaminu i informacji praktycznych w linku poniżej 
https://www.wygodaactive.pl/szkolenie-na-stopien-zeglarza-jachtowego/

Aby móc przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego należy:
- ukończyć 14 rok życia,
- zapisać się na egzamin poprzez system rejestracji na egzaminy na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego, nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem egzaminu, (procedura opisana powyżej),
- wnieść opłatę za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie /w przypadku płatności za pomocą serwisu Dotpay należy wybrać bank, w którym posiadacie Państwo rachunek; następnie należy postępować zgodnie z komunikatami widocznymi na ekranie; w przypadku płatności elektronicznej lub przelewu bankowego należy wybrać opcję „Mam rachunek w innym banku” i przejść do „Przelew przekaz bankowy”. Płatność należy wnieść nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem egzaminu.


Podczas egzaminu należy przedstawić komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:
- dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /np. dowód osobisty/,
- dokument potwierdzający upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin - dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją, ( + ksero dokumentu),
- kopia dowodu wpłaty za egzamin /np. wydruk przelewu elektronicznego, polecenie przelewu z poczty,
- w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodziców na udział w Egzaminie dostępna na stronie PZŻ, (patrz w dalszej części opracowania).


Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej:

- część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań, czas na jego wypełnienie - 90 minut. Pozytywny wynik to 65 prawidłowych odpowiedzi.

- część praktyczna obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów manewrowych określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Trzeba wykonać poprawnie wszystkie wskazane manewry. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

- warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.


Do wystawienia patentu po zdanym egzaminie należy zebrać następujące dokumenty i wysłać do Polskiego Związku Żeglarskiego:

- wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu żeglarskiego ( na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zeglarz-jachtowy/ ), w zakładce Wygeneruj Wniosek

- zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);

- w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej;

- zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

- dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;

- kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego:
Polski Związek Żeglarski
al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,

Kurs poprowadzi nasz komandor rejsów kapitan Tomasz Ilnicki

Poznaj komandora -> kliknij tutaj

Ramowy program imprezy

Chcielibyśmy Państwu zaproponować nieco inną, myślimy, że bardzo atrakcyjną formę zdobycia Patentu Żeglarza Jachtowego, nie na stacjonarnym obozie szkoleniowym, takich ofert jest wiele, ale w trakcie mazurskiego rejsu. Chcemy połączyć teorię żeglowania, naukę manewrowania jachtem żaglowym ze zwiedzaniem przepięknych mazurskich jezior i portów.

Realizować będziemy Program Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego. Kurs żeglarski obejmuje całościowe szkolenie praktyczne i teoretyczne zakończone egzaminem na patent. 

WIEDZA TEORETYCZNA – wykłady prowadzone będą w systemie online w sobotę i niedzielę po pięć godzin zajęć w blokach po nie więcej niż dwie godziny.

UWAGA! Uczestnictwo w zajęciach online jest obowiązkowe, jest warunkiem dopuszczenia do dalszego szkolenia.

Zajęcia online to łącznie 10 tematów skomasowanych do jednego weekendu, po pięć w sobotę i niedzielę realizowane w terminach:

 • dla rejsu 06-11.06: sobota 27.05 i niedziela 28.05
 • dla rejsu 15-22.07: sobota 8.07 i niedziela 9.07 
 • dla rejsu 29.07-05.08: sobota 22.07 i niedziela 23.07
 • dla rejsu 19-26.08: sobota 12.08 i niedziela 13.08

Istnieje oczywiście możliwość uczestnictwa we wcześniejszych zajęciach niż to wynika z powyższego rozkładu zajęć, o ile wcześniejsze terminy są dla Państwa wygodniejsze. 

Przed wykładami prosimy zapoznać się z pobranymi materiałami szkoleniowymi, do których dostaną Państwo dostęp po zakupieniu oferty. W oparciu o wspomniane materiały będziemy prowadzić nasze zajęcia. 

W kontynuacji już w trakcie trwania rejsu codziennie rano będziemy robić repetytoria z zajęć online oraz przerabiać testy egzaminacyjne z kolejnych działów wiedzy teoretycznej.

PLAN WYKŁADÓW:

 • SOBOTA

Godz. 10-12 - Wykład 1

Budowa i obsługa jachtu.
- nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
- zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
- zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.


 Godz. 12.30-14.30 - Wykład 2

Teoria żeglowania.
- siły działające na jacht,
- zawietrzność i nawietrzność,
- współpraca żagli,
- działanie steru,
- stateczność jachtu.

Teoria manewrowania.
- zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
- umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

Godz. 16-17 - Wykład 3

Ratownictwo.
- środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
- zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
- wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
- podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
- ratownictwo brzegowe,
- Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
- podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
- żegluga w niebezpiecznych warunkach.

Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

 • NIEDZIELA

Godz. 10-12 - Wykład 4

Nawigacja i Locja.
- oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
- żegluga na rzece,
- elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
Elementarne wiadomości o:
- oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
- księgach locji,
- spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
- mapach morskich.

Meteorologia.
- podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
- podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych
- niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
- znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
- podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

Godz. 12.30-14.30 - Wykład 5

Przepisy.
- wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
- rodzaje patentów żeglarskich i uprawnienia z nimi związane,
- prawo drogi,
- sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
- sygnały wzywania pomocy,
- znaki żeglugowe,
- wypadki i awarie - zasady postępowania,
- elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,

etykieta jachtowa
– zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

Godz. 16-17 

Analiza przerobionego materiału - pytania i odpowiedzi

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE – część praktyczną będziemy realizować podczas rejsu i w taki sposób by każdy z przygotowujący się do egzaminu, zgodnie z zaleceniami PZŻ, stał fizycznie za sterem nie mniej niż 20 godzin

Nie rozpisujemy zajęć praktycznych na konkretne dni rejsu zasadniczo prostej przyczyny. W trakcie jego trwania będą dni wietrzne i wtedy będziemy trenować przewidziane programem manewry pod żaglami, oraz te z mniejszą ilością wiatru a wtedy puścimy w ruch silnik i będziemy trenować manewry na silniku.

WYKAZ WYMAGANYCH UMIEJĘTNOŚCI - zdobywane podczas rejsu:

Eksploatacja jachtu śródlądowego.

- taklowanie jachtu
taklowanie jachtu to po prostu przygotowanie go do rejsu, ma mniejszych jachtach żagle, bomy, szoty i talie nie są na jachtach stale, trzeba cały osprzęt przynieść z żaglowni i odpowiednio zamocować, na większych rozpiąć pokrowiec grota, złożyć stolik kokpitu, przygotować szot grota, szoty foka, tak żeby jacht był gotowy do żeglugi,

- klar jachtu
klar na jachcie to po prostu porządek, ten po zacumowanie w porcie nazywamy klarem postojowym

- obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie
każdy członek załogi musi umieć obsługiwać żagle i pozostały osprzęt jachtu, na stanowiskach będziemy się wymieniać w taki sposób żeby każdy miał okazję sprawdzić się na wszystkich stanowiskach manewrowych, stojący za sterem jest prowadzącym jacht i ma prawo obsadzić te stanowiska wg. swojego uznania

- zasady cumowania jachtu

- umiejętność wiosłowania

- obsługa silnika zaburtowego

- umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego

Prace bosmańskie

- umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich

- podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.

Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup pod żaglami:

- manewry podstawowe: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”

- manewry dodatkowe: stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy.

Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym na silniku:

- manewry podstawowe: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża.

- manewry dodatkowe: dojście do boi, odejście od boi, holowanie pojedynczego jachtu

Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

UWAGA! Ze wględu na krótszy czas trwania kursu w terminie 06-11.06 zajęcia praktyczne będą intensywniejsze niż w pozostałych terminach. Egzamin dla terminu 06-11.06 odbędzie się w godzinach popołudniowych, sobotę 10.06 w Mikołajkach. 

PROGRAM WYJAZDU:

Dzień 1:

-12:00 - przyjazd na miejsce - Mikołajki, Wioska Żeglarska. Po przyjeździe czas na posiłek w „Tawernie Żagiel”, zakupy na rejs.

Zaraz po przyjeździe zrobimy zebranie organizacyjne opowiemy o rejsie, przygotowaniach do egzaminu na zdobycie patentu Żeglarza Jachtowego.

-13:00-14:00 zaokrętowanie (zależne od godziny udostępnienia jachtów)

-16:00 – ruszamy na wodę

Dzień 2-6: 

Realizacja programu szkoleniowego i zajęć praktycznych podczas rejsu.

Nie rozpisujemy zajęć praktycznych na konkretne dni rejsu z zasadniczo prostej przyczyny. W trakcie jego trwania będą dni wietrzne i wtedy będziemy trenować przewidziane programem manewry pod żaglami, oraz te z mniejszą ilością wiatru, gdzie puścimy w ruch silnik i będziemy trenować manewry na silniku.

Dzień 7:

-08:00 – pobudka, poranna toaleta, przygotowanie do wypłynięcia

-09:00 – śniadanie,
ostatnie konsultacje, ze wszystkiego, pamiętajcie Wy wiecie dużo i spokojnie dacie sobie radę na Egzaminach.

Egzamin zaczyna się o godzinie 10.00 od części teoretycznej, test pojedynczego wyboru, z trzech możliwych odpowiedzi trzeba wybrać jedną, tą prawidłową. Egzamin trwa 90 min trzeba odpowiedzieć na 75 pytań. Egzamin uważa się za zaliczony przy 65 prawidłowych odpowiedziach. Sporo ale co to dla nas.

-12:00 – obiad.

-13:00 – dalsza, praktyczna, część egzaminów, wychodzimy wszyscy zdający na jednym jachcie i wykonujemy zlecone przez egzaminatora manewry.

-Około 15.00 będziemy już po egzaminach a w nagrodę za nasz trud dostaniemy „Zaświadczenie o Zadaniu Egzaminów”, trzeba będzie je wysłać do Polskiego Związku Żeglarskiego i na adres zwrotny dostaniecie swoje patenty.

Dzień 8:

 • 08:00 – pobudka, poranna toaleta.
 • 09:00 – śniadanie.
 • po śniadaniu płyniemy do portu „Wioska Żeglarska Mikołajki”.
 • 10.00 – zdajemy jacht i w drogę do domu

Cena zawiera

kurs na patent żeglarza jachtowego * materiały szkoleniowe * miejsce noclegowe na jachcie w zamykanej kabinie * program codziennych aktywności żeglarskich zgodnie z opisem * opiekę skipera * ubezpieczenie Signal Iduna i NNW + OC Pakiet Podstawowy (tu -> szczegóły) * podatek VAT * Turystyczny Fundusz Gwarancyjny * Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera

Wyżywienia * opłat portowych * paliwa * transportu * kaucji zwrotnej za jacht * innych usług niewyszczególnionych w ofercie

Dodatkowe opłaty i inne koszty

Dodatkowym kosztem, który każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść na miejscu jest opłata składkowa na jedzenie dla siebie i skipera, paliwo, opłaty portowe - około 250 PLN/osoba.

Parking w Mikołajkach - koszt około 25 PLN/doba/pojazd

Kaucja zwrotna za jacht – około 1500 PLN do podziału pomiędzy uczestników rejsu śpiących na danym jachcie.

Opłaty za przeprowadzenie egzaminu płatne poprzez stronę PZŻ (250 złotych za osoby dorosłe, 125 złotych za osoby uczące się w wieku do 26 lat).

Opłata w wysokości 50 zł za wystawienie patentu płatna poprzez stronę PZŻ (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia).

Opis regionu

MAZURY
Mazury, polska Kraina Tysiąca Jezior, posiadają najbogatsza sieć wodną spośród wszystkich regionów Polski. Głównym symbolem "mazurskości" są Wielkie Jeziora Mazurskie - licząca ok. 1700 km2 kraina, której ponad 15% powierzchni obejmują przestrzenie wodne (skupiające 1/4 zasobu wód jeziornych Polski), w tym największe polskie jeziora Śniardwy i Mamry. Mazury to raj dla żeglarzy i kajakarzy, a także miłośników ciszy i spacerów po lesie. Rejon porasta puszcza Piska, pokryta siecią szlaków pieszych, rowerowych i konnych. W okolicy można zwiedzić dużo gotyckich zamków i kościołów, wzniesionych przez władających niegdyś tymi ziemiami Krzyżaków. Mazury to także bardzo popularne wśród Polaków miejsce wakacyjne, więc baza noclegowa, gastronomiczna i wodniacka jest bardzo dobrze rozwinięta. W większych ośrodkach turystycznych (Mikołajki, Mrągowo, Giżycko) w lecie odbywają się liczne sportowe i kulturalne imprezy.

Kurs na patent żeglarza jachtowego - Mazury

POLSKA - MAZURY - MIKOŁAJKI

Skalkuluj swój wyjazdAby założyć rezerwację, należy wybrać minimum jedno dziecko powyżej 4 lat
Cena/os:
2147 PLN
Razem:
2147 PLN
474 EUR

Sprawdź zasady promocji

Ta oferta wymaga potwierdzenia przez nas. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji otrzymasz od nas informację zwrotną w sprawie dostępności pokoi w wybranym terminie w ciągu 2 dni roboczych.


W ramach jednej rezerwacji można zarezerwować tylko jeden pokój. Jeśli potrzebujesz zakwaterowania dla większej liczby osób, załóż kolejną rezerwację.